Arbeidsveiligheid

Ook in onze sector moet zeker aandacht besteed worden aan arbeidsveiligheid. BFA heeft daarom het handboek ‘Arbeidsveiligheid’ ontwikkeld, waarmee haar leden zich in orde kunnen stellen met de huidige wetgeving inzake arbeidsveiligheid & welzijn op het werk.

Als mengvoederfabrikant kunt u de documenten heel gemakkelijk personaliseren en als gebruiksinstrument toepassen in uw bedrijf. Teneinde zo volledig mogelijk te zijn, werden onderstaande werkdocumenten uitgewerkt in samenwerking met een gespecialiseerd bureau.

Neem ook zeker een kijkje op de website van het  Belgian Safe Work Information Center  (BeSWIC), een onderdeel van het Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

 

Handboek Arbeidsveiligheid voor de Mengvoedersector

In 2021 lanceerde BFA een gloednieuw handboek ‘Arbeidsveiligheid’.
Samen met het extern bureau DORO Industrial Safety werd het bestaande handboek grondig herbekeken.

Verscheidene nieuwe hoofdstukken werden toegevoegd, andere werden aangevuld of aangepast in lijn met de huidige wetgeving. Bij de update van het handboek werd er rekening gehouden met de campagneresultaten uit 2019 van de Antwerpse arbeidsinspectie en met de praktische kennis van de Task Force arbeidsveiligheid. De inhoudstafel van het handboek kan u hier raadplegen.


Bestellen (pdf formulier)

Nationale Campagne valpreventie

De arbeidsinspectie startte in de tweede helft van 2019 met een nationale inspectiecampagne in verband met valpreventie van vrachtwagens, tankwagens en tankcontainers. Deze campagne wordt in diverse nijverheidssectoren gehouden, waaronder ook de veevoedersector.

Tijdens het bezoek zal er een administratieve controle plaatsvinden gevolgd door een rondgang op het bedrijf. Elk bedrijf zal


op dezelfde punten gecontroleerd worden via een vooraf opgestelde checklist.

Ketenoverleg

Lees meer over de gedragscode en de werkgroep duurzaamheid van het Ketenoverleg.

Antibiotica

BFA werkte eveneens een actieplan antibioticareductie uit.

Onderzoek

Deze pagina handelt over onderzoek in onze sector.