Sectoraal bemonsteringsplan BFA

Sinds kort is het sectoraal bemonsteringsplan van BFA volledig online beschikbaar en werden ook de andere plannen (Export, Petfood, Lastenboek Plantaardig, Laagnutriëntenconvenant, Zink,...) hierin verwerkt. Op die manier kunnen de deelnemers aan het bemonsteringsplan heel gemakkelijk het overzicht raadplegen van de analyses die ze op jaarbasis kregen toegewezen. De resultaten van deze analyses worden dan weer opgenomen onder het resultatenoverzicht.

De basis van het bemonsteringsplan wordt gevormd door de grondstoffeninventaris die de leden jaarlijks in het najaar dienen in te vullen. Van zodra BFA alle tonnages heeft ontvangen, zal een statistisch onderbouwde berekening ervoor zorgen dat de stalen per vestigingseenheid worden toegekend.

Belangrijk om weten is ook dat het sectoraal bemonsteringsplan eveneens werd erkend en gevalideerd door het Federaal Voedselagentschap (FAVV).

 

Informatie sectoraal bemonsteringsplan 2022

Hieronder vindt u inhoudelijke informatie over het sectoraal bemonsteringsplan 2022.
De praktische informatie voor de deelnemers is beschikbaar onder My BFA > Analyses Aanvragen

Deelnemers

Leden van BFA nemen verplicht deel aan het bemonsteringsplan. Daarnaast zijn er een heel aantal niet-leden die deelnemen. De volledige deelnemerslijst alsmede de voorwaarden voor deelname door niet-leden vindt u hieronder terug:

 Lijst van deelnemende bedrijven (productie-eenheden) aan het sectoraal bemonsteringsplan BFA 2022

 Deelname aan het sectoraal bemonsteringsplan BFA - Procedure voor niet-BFA-leden (versie 1.4)

Informatie en planning

 Informatie sectoraal Bemonsteringsplan 2022

 Planning 2022 - Overzicht per niveau

 Planning 2022 - Overzicht per materiaalgroep

 Lijst van producten en niveaus opgenomen in het sectorale bemonsteringsplan van BFA 2022


Raadpleeg onze pagina Individuele analyses voor alle bijkomende informatie en prijzen met betrekking tot de individuele analyses 2022.Tarieven diverse bemonsteringsplannen

Verzegelbare monsterzakjes en etiketten

BFA stelt zowel verzegelbare monsterzakjes als etiketten ter beschikking van de deelnemers aan het bemonsteringsplan. Deze zeer gemakkelijke zakjes bevatten:
een afscheurstrook als ontvangstbewijs (vb. bij levering aan het labo)
een unieke en opeenvolgende nummering (zowel op het monsterzakje zelf als op de afscheurstrook)

Deze kunnen gebruikt worden om het staal verzegeld op te sturen naar het labo en ook om duplo stalen te bewaren in de monsterkamer (overeenkomstig de voedselveiligheidsvoorschriften, sinds 2015 Feed Chain Alliance). BFA-leden genieten hierbij van 10% korting!

Let op: stalen in het kader van het laag-nutriëntenconvenant moeten verzegeld zijn en voorzien zijn van een unieke nummering.

Etiketten

Monsterzakjes

       Bestellen


Bestellen

 

BFA - Bemonsteringsplannen

Meer weten over onze andere bemonsteringsplannen? Kies hieronder het gewenste bemonsteringsplan en lees er meer over hun specifieke vereisten, of raadpleeg het algemeen overzicht rechtstreeks onder My BFA > Analyses aanvragen.

BMP Export                                   BMP Petfood                        
BMP Zink                                      BMP Lastenboek Plantaardig
BMP Gemedicineerde voeders         BMP Laag-nutriëntenconvenant                           
BMP Coccidiostatica                       Individuele analyses