Energie

De energiecrisis slaat ongekend hard toe in onze bedrijven, ook in de diervoedersector. De Vlaamse, federale en Europese overheden kennen een reeks steunmaatregelen goed om de impact van de hoge energiekosten te milderen. 

Een overzicht van deze steunmaatregelen vind je hier: 

Bedrijven die op zoeken zijn naar partners, of steun om hun energiebesparende plannen waar te maken, kunnen een (gratis) afspraak maken met een van de VLAIO bedrijfsadviseurs. Zij voorzien de nodige ondersteuning en advies op maat van het bedrijf. 

Energiebeleid voor niet energie-intensieve ondernemingen

Niet energie-intensieve vestigingen van ondernemen kunnen nog energiebesparingen realiseren. Waar voorheen de nadruk lag op het sensibiliseren en energiebewust maken van de doelgroep, verruimt de versterkte wetgeving de focus naar het effectief uitvoeren van energiebesparende maatregelen (lees hier meer).

Versterkte wetgeving

Naast de reeks steunmaatregelen, paste de Vlaamse overheid haar wetgeving aan om ondernemingen de kans te geven energie-efficiënter te werken. Binnen de versterkte wetgeving worden ondernemingen ingedeeld volgens hun energiegebruik. 

Ondernemingen met een finaal energiegebruik boven 0,1 P zullen vanaf 14 december 2022 moeten beschikken over een conform verklaard energieplan. In dit energieplan moeten maatregelen opgenomen worden die de energie-efficiëntie van de onderneming verbeteren. Deze maatregelen moeten uitgevoerd worden indien ze rendabel zijn. Een maatregel is rendabel als de IRR van de maatregel groter is dan 13%. Verder kan deze doelgroep van ondernemingen vrijwillig toetreden tot de energiebeleidsovereenkomsten (EBO).

Grote ondernemingen met een finaal energiegebruik onder 0,1 PJ en kmo’s met een finaal energiegebruik tussen 0,05 PJ en 0,1 PJ moeten tegen uiterlijk 1 april 2023 over een energieaudit beschikken. Uit deze energieaudit zullen ook maatregelen komen die de energie-efficiëntie van de onderneming kunnen verbeteren. Ook hier geldt dat rendabele maatregelen (IRR > 13%) verplicht uitgevoerd moeten worden. Het flankerend beleid voor deze groep van ondernemingen bestaat uit de sectorfederatieovereenkomsten. 

Kmo’s met een finaal energiegebruik tussen 0,02 PJ en 0,05 PJ moeten tegen uiterlijk 1 april 2023 een energiebalans opstellen. Verder moeten zij ook een beoordeling maken van de no-regretmaatregelenlijst van toepassing voor die onderneming, met een uitvoeringsplan voor de maatregelen met een terugverdientijd van minder dan 3 jaar. Het flankerend beleid voor deze groep van ondernemingen bestaat uit de sectorfederatieovereenkomsten (SFO). De call voor subsidieaanvraag voor een SFO werd nog niet gelanceerd.

Schematisch overzicht van de verplichtingen: 

VITO deskundigenlijst

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) stelt op haar website een lijst met potentiële energiedeskundigen ter beschikking. Deze lijst is niet-limitatief, en wordt zo goed als mogelijk aangevuld.

Opgelet: Een vermelding op deze website is geen garantie dat de betreffende deskundige aanvaard zal worden door de bevoegde overheid! Omgekeerd kan de overheid deskundigen aanvaarden die niet op deze lijst staan. 

Het is dus in je eigen voordeel om een deskundige te laten aanvaarden vooraleer deze begint aan de energiestudie/plan/audit van je vestiging. 

Tips om zelf energie te besparen
 
 • LED-verlichting (+ timers + sensors)
 • Zonnepanelen
 • Elektrisch wagenpark
 • Vrachtwagens met uitstoot verlagende technologie
 • Maandelijkse opvolging energieverbruik/ton
 • Meer nacht- en weekendproductie
 • Procesoptimalisatie
 • Minimalisatie van sluimerverbruik 
 • Optimalisatie aan- en aflooptijd van de motoren
 • Persluchtdetectie + oplossen lekken
 • Warmterecuperatie compressor naar stoomketel
 • Isolatie van stoomleidingen
 • Installatie van een nieuwe stoomketel 
 • Vervanging van de motor van de hamermolen

Nieuwe verplichtingen

Nieuwe verplichtingen vind je hier terug.  
 • Artikel 14: premie na audit
 • Artikel 17: energieplan/ energieaudit/ energiebalans 
 • Artikel 30: sectorfederatieovereenkomsten (call nog niet gelanceerd)


GGO

Lees hier meer over GGO's.

Convenanten

Stofexplosie

Hier kan u meer informatie over het thema stofexplosie raadplegen.

Milieuproblematiek

Lees ook zeker meer over de mestproblematiek en gevaarlijke preparaten.