Feed Design Lab

 

 

 

 

Het Feed Design Lab (FDL) is een onafhankelijk innovatiecentrum in de dierlijke keten, van plantaardig tot dierlijk eiwit.

Hun focus ligt op volgende kernactiviteiten:
   • Ontwikkeling van een proeffabriek (Living Lab) met de modernste technologie voor de productie van diervoeders, eveneens gebaseerd op nieuwe grondstoffen en
      nieuwe product/markt/keten-concepten.
   • Ontwikkeling van een centrum voor trainingen en opleidingen rond diervoederproductie en (proces)technology in diervoeding.
   • Ontwikkeling van een Community met als doel binnen bedrijven van de keten, overheid, onderwijs, onderzoek en kennisinstellingen samen te werken aan de
      ontwikkeling van een duurzame dierlijke eiwitketen in 2020.

Begin 2012 werd Yvan Dejaegher benoemd als onafhankelijk voorzitter van het Stichtingsbestuur.

 

  

 

Convenanten

Elektronisch voorschrift

Geïnteresseerd in het elektronisch voorschrift? Hier komt u er meer over te weten.

Fijndoseersysteem

Informatie over het fijndoseersysteem vindt u hier.

Spoelcharges

Klik hier om het aantal charges dat mag worden gedaan te berekenen.