Ketenoverleg

Door uiteenlopende economische belangen van consumenten en operatoren, bestaat er binnen de agro-voedingsketen een spanningsveld. Door onderlinge samenwerking te verbeteren, en goede relaties te stimuleren, kunnen de organisaties van het Belgisch ketenoverleg dit spanningsveld beter beheersen. 

Gedragscode

Zo hebben BFA, AGROFRONT (Boerenbond, ABS en FWA), FEVIA, Unizo, UCM en COMEOS in een gezamenlijk initiatief een gedragscode opgesteld ter ondersteuning van eerlijke relaties tussen aanbieders en kopers. De gedragscode is een doeltreffend, kosten-efficiënt en transparante oplossing om unfaire handelspraktijken tegen te gaan. Dit vrijwillig systeem is opgezet om ondernemingen van de voedselketen te ondersteunen

Unfair Trading Practices

In recente jaren werd er door het ketenoverleg gewerkt aan o.a. de omzetting van de Europese UTP richtlijn (Unfair Trading Practices) in nationaal recht. De impact van de richtlijn op de gedragscode werd in acht genomen. Daarnaast komen verschillende werkgroepen van het ketenoverleg regelmatig samen.

De lijst van BFA leden die de gedragscode onderschreven hebben, vind je hier.