Hoe lid worden?

Snel en eenvoudig lid worden

U kunt uw lidmaatschap in vijf eenvoudige stappen bevestigen: 

Stap 1: Controleer of u aan de vereiste voorwaarden voor het lidmaatschap voldoet en raadpleeg onze statuten

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

Stap 3: Vul het document verkoopcijfers in (nodig voor verkoopstatistieken en het bepalen van uw bijdrage)

Stap 4: Neem een kopie van uw FCA-certificaat (Feed Chain Alliance - voorheen GMP)

Stap 5: Stuur het aanvraagformulier, samen met het document “verkoopcijfers” en kopie van uw FCA-certificaat op naar BFA (Gasthuisstraat 31 te 1000 Brussel) of via infobfabe.

 

Van zodra wij uw aanvraag ontvangen, wordt dit voorgelegd aan onze Raad van Bestuur (de datum van onze eerstvolgende Raad van Bestuur vindt u hier terug). Vervolgens zal een van onze medewerkers u zo snel mogelijk contacteren met bijkomende informatie.

Word lid!

 

Voorwaarden lidmaatschap

Om lid te worden van BFA dient u volgens onze statuten:    

  

1. een natuurlijk/rechtspersoon te zijn, houder van een door de bevoegde overheid afgeleverde erkenning/registratie voor het in hoofdzaak fabriceren, invoeren of het laten fabriceren door een derde, van dierenvoeders en/of toevoegingsmiddelen;

2. de huidige statuten en het Reglement van Inwendige Orde te aanvaarden;

3. over een certificaat FCA (of equivalent) en/of ACG (AutoControleGids, enkel voor Petfood en lokaas) te beschikken ;

4. aanvaard te worden door de Raad van Bestuur;

5. de bijdrage betalen in de door de Raad van Bestuur vastgestelde termijn;

6. aan de vereniging het eigendomsrecht te erkennen over de informatie die BFA aan haar leden doorstuurt en deze niet verder verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de vereniging.


Voorwaarden lidmaatschap

 

 

 

Steunend lid worden

U bent geen mengvoederfabrikant, maar wenst ook lid te worden van BFA? Geen probleem! Wij voorzien eveneens de mogelijkheid om steunend lid te worden van BFA. Indien deze formule u interesseert, kunt u vrijblijvende informatie opvragen via infobfabe.

 

 

Ledenlijst

Alle vestigingseenheden van onze leden worden alfabetisch opgenomen onder de rubriek ledenlijst.

Ledenvergadering

Meer informatie over de ledenvergaderingen die BFA organiseert, vindt u hier terug.

Verkoopcijfers

Leden kunnen hun maandelijkse verkoopcijfers hier ingeven.

De verkoopstatistieken die op basis hiervan worden opgesteld vindt u terug onder deze rubriek.