Studie ILVO: netto eiwit efficiëntie dierlijke productie

Niet alle eiwitten die dieren opeten, kunnen ook direct door de mens gegeten worden. In de discussie omtrent duurzaamheid van dierlijke productie is het belangrijk hiermee rekening te houden. 

Daarom heeft BFA aan ILVO een onderzoeksopdracht toegekend. Ook Boerenbond en ABS participeren in deze studie. In het project wordt de netto bijdrage van de Belgische veehouderij aan de eiwitvoorziening voor de mens geëvalueerd voor 3 diersoorten: pluimvee, varkens en rundvee.

De doelstelling van dit project is om naast de totale bruto eiwit efficiëntie ook de eetbare netto eiwitefficiëntie van varkens, pluimvee en rundvee te bepalen. 

Voor de netto efficiëntie wordt de hoeveelheid eetbaar eiwit aangeleverd door het dier (zoals in vlees, melk, eieren, bloed, vet en gelatine) gedeeld door de hoeveelheid eetbaar eiwit opgenomen door het dier via het voeder. Eetbaar eiwit wordt gedefinieerd als het aandeel eiwit dat rechtstreeks kan geïncorporeerd worden in de menselijke voeding. Op die manier kan berekend worden of een dier een netto producent is van eiwit (er wordt dus meer eetbaar eiwit geproduceerd dan opgenomen.


Resultaten van de studie - April 2022

Welke landbouwdieren leveren meer humaan eetbaar eiwit dan dat ze verbruiken? Het antwoord is nu te vinden in de ILVO-studie die in opdracht van BFA is uitgevoerd.  Deze studie bevestigt dat de keuze van grondstoffen en de waardering van het eetbaar eiwitgehalte sterk bepalend zijn voor de eetbaar eiwit efficiëntie van Belgisch vee.

Meer info:
De volledige gepubliceerde studie 
Het persbericht van BFA