Systèmes de qualité internationaux

En plus de la sécurité alimentaire, la qualité joue également un rôle clef dans notre secteur. Il y d'abord eu l'interchangeabilité avec GMP+ et au fil des années, la BFA a encore signé d'autres contrats avec des systèmes de qualité internationaux, dont vous trouverez un aperçu ci-dessous.

 

FEFAC - European Feed Manufacturers Federation

FEFAC is de European Feed Manufacturers’Federation. BFA maakt niet alleen deel uit van de Raad van Bestuur, maar is ook actief in heel wat werkgroepen. Zo zijn er vb. het Director’s College, het Feed Safety Management Committee, het Sustainability Committee, het Premix Committee, het Industrial Compound Feed Committee, de taskforce biosecurity, de taskforce African Swine Fever, …. FEFAC is een belangrijke internationale partner. De wetgeving, maar ook het maatschappelijk debat wordt immers steeds meer Europees gestuurd. Meer info kunt u terugvinden via de website van FEFAC

QS - Duits controlesysteem Qualität und Sicherheit

Duitse ketenbewakingssysteem werd in 2002 in het leven geroepen. Aangezien Duitsland een belangrijk exportland is voor mengvoeders en grondstoffen, werd in 2004 geijverd voor een uitwisselbaarheidsovereenkomst tussen QS, BFA en Ovocom. Deze overeenkomst wordt jaarlijks verlengd, zodanig dat Belgische mengvoederfabrikanten aan QS-bedrijven kunnen leveren zonder bijkomende audit.
Om als FCA-gecertificeerde onderneming diervoeders aan een QS-gecertificeerde onderneming te leveren, dient u geregistreerd te zijn in de QS databank. Let op: deze verplichting is ook van toepassing op FCA-gecertificeerde transporteurs die producten vervoeren in opdracht van een FCA-gecertificeerde onderneming!


 Aanmeldingsprocedure QS-systeem. U kunt eveneens contact opnemen via info@q-s.de

 Aanvullende overeenkomst (In het Engels) 

GMP+ International

BFA en GMP+ International wisselen jaarlijks de monitoringresultaten met elkaar uit.
De uitwisselbaarheidsovereenkomst met GMP+ International werd opnieuw onderhandeld en verlengd. Deze overeenkomst bevat specifieke voorwaarden, zoals bvb. de verplichte implementatie van onaangekondigde audits in het FSA-schema van GMP+ International. Daarnaast werden nog verschillende uit te voeren actiepunten gedefinieerd, gekoppeld aan een concreet actieplan. Daarnaast werken OVOCOM, AIC, QS en GMP+ International verder aan een harmonisatie van de bestaande inkoopvoorwaarden. Meer info over GMP+ International vindt u hier

NZO - Nederlandse ZuivelOrganisatie

Per 1 januari 2016 verlangen zuivelondernemingen in Nederland van hun melkleveranciers dat zij uitsluitend diervoer afnemen van bedrijven die aan volgende eisen voldoen:
Met alle relevante activiteiten aangesloten bij Securefeed (daarmee ook beschikken over het GMP+ FSA (voedselveiligheid certificaat of gelijkwaardig) of gelijkwaardig systeem (bvb FCA Standard).
Beschikken over het GMP+ FRA M103 certificaat (verantwoorde soja) of gelijkwaardig.
Beschikken over een productaansprakelijkheidsverzekering die voldoet aan gestelde eisen. Melden bij BFA voor toetsingsprocedure.

Indien diervoerbedrijven aan alle drie de eisen voldoen kunnen zij zich melden bij toetsingavb@gmail.com voor plaatsing op de Witte Lijst. Raadpleeg hier de Witte lijst van Diervoederbedrijven. 

KAT - Duits kwaliteitssysteem voor eieren

In Duitsland wordt een specifiek kwaliteitssysteem voor eieren gehanteerd, namelijk Verein für kotrollierte alternative Tierhaltungsformen of kortweg KAT. Om te kunnen voldoen aan de KAT-vereisten, dienen deelnemende fabrikanten de KAT gids te volgen en een bijhorende verificatie audit te laten uitvoeren op het bedrijf. Vanaf 2021 wordt er eveneens de mogelijkheid geboden om als KAT-fabrikant deel te nemen aan het KAT-luik binnen het sectoraal bemonsteringsplan. Op die manier kan er voldaan worden aan het vereiste bemonsteringsschema van KAT voor eindvoeders. Voor meer informatie rond de vereisten van KAT en het KAT-luik in het bemonsteringsplan, neem contact op via info@bfa.be. Neem ook zeker een kijkje op hun website om meer te weten te komen over KAT.


  Lijst van deelnemers (diervoederfabrikanten) aan het KAT-systeem

Meer over kwaliteitssystemen en nuttige links

► Robuust, lekker Hollands rundvlees

Cahiers des charges

Les informations relatives aux cahiers des charges établis par la BFA sont disponibles ici.

Exportation

La BFA est là aussi pour vous aider dans les dossiers d'exportation. Découvrez ici plus de détails.

Assurances

Vous voulez en savoir plus sur les assurances de la BFA? Alors rendez-vous sous cette rubrique.