Interventiefonds Salmonella (IFS)

Salmonella is een bacterie die vaak aan de basis ligt van maagdarmstoornissen bij de mens. De bacterie wordt meestal overgedragen door het eten van besmette voedingsmiddelen of van onvoldoend verhit vlees. Daarnaast kan Salmonella ook bij dieren gastro-intestinale aandoeningen veroorzaken. De diervoedersector zet daarom hard in op de bestrijding van Salmonella. 

Zo richtte BFA het Interventiefonds Salmonella (IFS) op. Dit is een solidariteitssysteem dat een antwoord wilt bieden op de Salmonella problematiek bij braadkippen, meer bepaald voor de serotypes Salmonella enteritidis (SE) of typhimurium (ST). De aanzet tot dit initiatief was de Europese Salmonellawetgeving uit 2011, dat de aanwezigheid van Salmonella verbiedt in vers pluimveevlees. 

Interventiefonds Salmonella: overzicht positieve Salmonellastalen - voetjes

► Overzicht 2024 - Positieve Salmonellastalen (update: 16/05/2024)

► Overzicht 2024 - Positieve Salmonellastalen per serotype (update: 16/05/2024)

► Jaaroverzicht 2023 - Positieve Salmonellastalen
Documenten
Overzicht van broeiers, fabrikanten en slachthuizen die de overeenkomst Interventiefonds Salmonella ondertekend hebben: 
Overeenkomst broeiers (update 01/01/2022)

Overeenkomst fabrikanten (update 01/10/2023)

Premie per 1000 kuikens (update 01/10/2023)

Overeenkomst slachthuizen (update 01/01/2022)


Salmonella besmetting bij braadkippen?

Braadkippenhouders die te maken krijgen met SE/ST en die verzekerd zijn bij het IFS, kunnen een vergoeding krijgen ter compensatie van de afwaardering in het slachthuis.

In geval van een Salmonella besmetting, vult de betrokken diervoederfabrikant het formulier voor positieve gevallen in en mailt deze door naar BFA.