BFA draagt bij aan duurzame sojateelt

Sojaschroot is een belangrijke grondstof voor de productie van diervoeder: het is een hoogwaardige bron van eiwitten en goed verteerbaar. Deze kwaliteitsvolle eiwitbron wordt voornamelijk geïmporteerd uit Zuid-Amerika en de VS. Soja-olie is de meest geconsumeerde plantaardige olie ter wereld. 

Van alle plantaardige eiwitten is soja een van de weinige die alle essentiële aminozuren bevat. Door deze hoge aminozuurgehaltes is het eiwit uit soja vooral geschikt voor varkens, kippen en ander pluimvee. 

Wat is de rol van BFA?

Sinds 2009 koopt BFA duurzame sojacertificaten aan.  BFA ondersteunt de duurzame sojaproductie door de aankoop van verschillende duurzaamheidsstandaarden:

 • Round Table on Responsible Soy (RTRS)
 • Certified Responsible Soy (CRS)
 • Sustainable Farming Assurance Programme non conversion (SFAP)
 • Argentina Sustainable Credits (ASC)


Deze standaarden dekken onder andere:

 • nul ontbossing
 • verantwoorde werkomstandigheden
 • milieu verantwoordelijkheid
 • landrechten
 • wettelijke naleving
 • goede landbouwpraktijken
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid


BFA koopt de duurzame sojacertificaten aan via het Direct Trade systeem. Dit wil zeggen dat de credits rechtstreeks aangekocht worden bij de landbouwer. Door elk jaar opnieuw de aankoop van duurzame certificaten bij deze landbouwers te garanderen, worden zij blijvend ondersteund voor hun inzet.  

Alle gebenchmarkte FEFAC Soy Sourcing-standaarden zijn beoordeeld geweest in een Profundo-studie (in opdracht van IUCN Nederland).  RTRS, CRS en SFAP non-conversie waren drie van de zestien standaarden, met de strengste eisen voor de bescherming van bossen, wetlands en biodiversiteit

Ook IDH heeft in haar Europese soja barometer het Belgische system onder de loep genomen. Volgens hen behoort België tot de 3 koplopers van Europa, en wordt het volledig binnenlands gebruik van soja afgedekt door duurzame sojacertificaten.

Welke voordelen biedt het voor de landbouwer ?

Door jaar na jaar de aankoop van duurzame certificaten bij deze landbouwers te garanderen, worden zij blijvend ondersteund voor hun inzet. De boeren waarderen de verkregen inzichten en de procedures die tijdens het certificeringsproces worden toegepast. Ze bereiken betere resultaten en ervaren meer controle over hun bedrijf. Bovendien worden boeren door derden, zoals bank- en inputleveranciers, erkend als minder risicovolle en betrouwbaardere partners. Dit leidt vaak tot gunstigere financieringsvoorwaarden.

Certificatiestandaarden

RTRS 

De RTRS-standaard voor verantwoorde sojaproductie is het resultaat van een multistakeholder-ontwikkelingsproces en is wereldwijd van toepassing.  De standaard zorgt ervoor dat soja geproduceerd wordt in een milieuvriendelijke manier, sociaal correct en economisch rendabel, maar ook zonder ontbossing en conversie. De sojaproductie wordt op bedrijfsniveau gecontroleerd en geverifieerd door internationaal geaccrediteerde certificeringsinstanties.  Meer over RTRS

CRS

CRS is de eigen duurzame certificeringsstandaard van CEFETRA. Het is een nul-ontbossing en nul-conversie standaard en heeft een van de strengste eisen van ontbossing van alle sojagerelateerde duurzaamheidsstandaarden. Daarnaast koopt CEFETRA geen soja uit het Amazonegebied.  De bedrijven binnen het duurzaamheidsprogramma van CEFETRA worden jaarlijks geaudit door Control Union Certifications, een onafhankelijke certificeringsinstelling.  CEFETRA gebruikt het Area Mass Balance model. Meer over CRS

SFAP non conversion

SFAP non conversion wordt door Profundo erkent als 1 van de top 3 benaderingen van nul-ontbossing.  De standaard helpt om betekenisvolle en schaalbare impact te creëren in hotspotgebieden zoals de Braziliaanse Cerrado. Met deze aanpak worden boeren gestimuleerd om de herbebossingsinspanningen te versnellen daar waar een wettelijke verplichting bestaat.  De eigenaar van de SFAP-standaard, ProAgros, werkt op productielanden samen met toegewijde partners om die manier lokaal een sterke inwerking te garanderen.  In Brazilië leiden deze partners landbouwers op in de cerrado en helpen zij hen bij de implementatie van de SFAP-standaard.  SFAP non conversion maakt gebruik van het area Mass Balance model.  De standaard zal regelmatig worden herzien om de afstemming op internationale ontwikkelingen en wereldwijde prioriteiten in verantwoorde landbouwproductie te garanderen.  Meer over SFAP

ASC

Via de aankoop van ASC richt BFA zich ook op de Argentijnse markt.  De duurzaamheidstandaard valt onder het beheer van ProAgros.  Samen met Aapresid (een Argentijnse NGO) tracht ProAgros de Argentijnse sojatelers een duurzaam beleid te laten uitvoeren en hen bijgevolg te certificeren/belonen voor hun inzet.  Hiervoor worden de landbouwers jaarlijks geaudit door Control Union Certifications, een onafhankelijke certificeringsinstelling.  ASC kan zowel aangekocht worden via het book & claim principe, maar ook via Area Mass Balance.

BFA-doelstelling voor 2030

Tegen 2030 voldoet alle soja die door Belgische diervoederfabrikanten wordt gebruikt (60% in 2022 en 75% in 2025) aan de FEFAC Soy Sourcing Guidelines en de FEFAC Deforestation Free criteria. Lees ons duurzaamheidscharter.


Terminologie

Non conversion

Non conversion geeft aan dat er maatregelen getroffen worden om belangrijke natuurgebieden zoals bijv. savanne te behouden. Een omzetting naar landbouwgebied is niet toegelaten.

Area Mass Balance (model)

Het Area Mass Balance (AMB) -model garandeert dat de duurzaamheidsimpact in dezelfde regio plaatsvindt als waar de fysieke sojagrondstoffen voor het Belgisch diervoeder worden aangekocht. Met andere woorden: de fysieke sojastroom uit Zuid-Amerika wordt als uitgangspunt genomen en de boeren gelegen in deze regio's waar de soja fysiek vandaan komt, worden gecertificeerd.