Fact Sheet

 


Governance: Belgian Feed Association (BFA)

Wat is BFA, waar staan we voor en hoe gaan we te werk?
Lees meer in onze fact sheet 'Governance'. 

In English

Duurzaamheid & Klimaat: Eiwitefficiëntie

Leveren landbouwdieren meer humaan eetbaar eiwit dan ze verbruiken? Hoe staat het in België met de eiwitcompetitie tussen mens en landbouwdieren?  Lees meer in onze fact sheet 'Eiwitefficiëntie'. 

In het Nederlands (2023)
In het Frans (2023)

Duurzaamheid & Klimaat: Carbon footprint

Wat betekent carbon footprint? Hoe kun je de voetafdruk van je bedrijf berekenen en verkleinen?  Lees meer in onze fact sheet 'Carbon footprint'. 


Diergezondheid & Voedselveiligheid & Kwaliteit: Salmonella 

Wat is Salmonella en is het gevaarlijk voor mens en dier? Wat doet het InterventieFonds Salmonella? Lees meer in onze fact sheet 'Salmonella'. 

In het Frans (2023)

Duurzaamheid: Convenant Enterische Emissies

Wat zijn enterische emissies? Waarom en vooral hoe moeten we methaanuitstoot verminderen? Lees meer in onze fact sheet 'Convenant Enterische emissies'. 

Duurzaamheid: Duurzame soja

Hoe dragen BFA en haar leden bij aan duurzame sojaproductie? Wat betekent dit voor de strijd tegen ontbossing? Lees meer in onze fact sheet 'Duurzame soja'. 

In het Frans (2023)
In English (2023)


Voedselveiligheid: Topprioriteit voor Belgische diervoedersector

Welke elementen zijn belangrijk bij het autocontrolesysteem voor staalname? Op welke vier principes is het sectoraal bemonsteringsplan gebaseerd? Lees meer in onze fact sheet 'Voedselveiligheid'. 

In het Frans (2024)
 

Maatschappij: BFA draagt bij tot antibioticareductie

Waarom is het nodig om het gebruik van antibiotica in diervoeders te reduceren? Welke maatregelen neemt de sector? Lees meer in onze fact sheet 'Antibioticareductie'. 

In het Frans (2023)Samenstelling diervoeding

Diervoeders bestaan uit verschillende grondstoffen die we voornamelijk in drie categorieën onderverdelen, zijnde (1) granen (45%), (2) producten uit nevenstromen (50%) en dit alles aangevuld met (3) mineralen en vitaminen (5%). Maar hoeveel kilo grondstoffen is er nodig voor de productie van 1 kg varkens-, pluimvee-, of nog rundsvlees? Lees meer in onze fact sheet “Samenstelling diervoeding”.