Carbon FootprintDe carbon footprint (CFP) of CO2-voetafdruk geeft de impact van een bepaald product / bedrijf / activiteit op de klimaatverandering weer. Het geeft het totaal aan broeikasgasemissies weer (koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en stikstofdioxide (N2O), die hierbij vrijkomen, uitgedrukt als kg of ton CO2-equivalenten.

BFA streeft op internationaal niveau naar de ontwikkeling van één gemeenschappelijke methode voor het berekenen van de impact van de voederproductie op het milieu. Zo krijgen we ook de mogelijkheid om de impact te berekenen van wijzigingen in het gebruik van bepaalde grondstoffen of origines. Binnen FEFAC (de Europese mengvoederfederatie) wordt hier eveneens voor geopteerd. Daarom sloot BFA zich aan bij de task force ‘environmental footprinting’ van FEFAC, die o.a. meewerkte aan het Product Environmental Footprint (PEF) project.

Product Environmental Footprint (PEF)

PEF kwam tot stand op initiatief van de Europese Commissie met als doel om voor verschillende sectoren een gestandaardiseerde methodologie, de zogenaamde Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCRs), te ontwikkelenDaarbij hoort ook een database die de impactgegevens van de meest gebruikte grondstoffen in de mengvoederindustrie in kaart brengt.

De methodologie en database voor de diervoederindustrie werden in de loop van 2018 gepubliceerd. Nu loopt er een testperiode zodat er verbeteringen aangebracht kunnen worden waar nodig. Een wettelijk kader is ook in ontwikkeling. De PEF-resultaten kunnen op dit moment enkel binnen éénzelfde bedrijf gebruikt worden als beoordelingskader om de milieu-impact van hun producten te evalueren. Vergelijkingen uitvoeren tussen verschillende bedrijven of een levenscyclusanalyse (LCA) resultaat weergeven op het etiket van het eindproduct is op dit moment niet toegelaten.

Voor meer info omtrent PEF verwijzen we je door naar https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/PEFCR_OEFSR_en.htm.

Global Feed LCA Institute

Eind 2019 werd het Global Feed LCA Institute, of kortweg GFLI, opgericht door de Europese, Amerikaanse, Canadese en wereldwijde federaties van de mengvoedersector.  Samen werkten ze een vrij-toegankelijke LCA-database en -tool uit.  De wereldwijde database met voedergegevens en de bijhorende tool horen de referentie te worden als het gaat over LCA-berekeningen van diervoederproductie. Deze database zal echter uitgebreider zijn dan de Europese PEF-database en regelmatig aangepast worden. Als je zelf impactgegevens van een bepaalde grondstof ter beschikking hebt die nog niet in de database werden opgenomen dan is het mogelijk om deze aan te leveren. Meer info over de procedure is beschikbaar op de website van GFLI of contacteer gfli@agribusiness-service.nl

GFLI color logo

Alternatieve eiwitten

Meer informatie over alternatieve eiwitbronnen kan u hier raadplegen.

MVDS

Kom hier meer te weten over het Platform MVDS.