Gegevens van de ondertekenaar :
Name
Voornaam
Beroep
Nationaliteit
Woonplaats (volledig adres)

Indien het een aanvraag tot lidmaatschap van een natuurlijke persoon betreft :
Handelsregister van
inschrijvingsnummer

Indien het een aanvraag tot lidmaatschap van een vennootschap betreft :
Naam vennootschap
Juridische vorm
Zetel (volledig adres)
Nationaliteit
Handelsregister van
inschrijvingsnummer

Algemene informatie :
Telefoonnummer
Faxnummer
BTW-nummer
E-mail
Erkenningsnummer FAVV
KBO-nr.(Kruispuntenbank)
RSZ-nummer
Aantal arbeiders
Aantal bedienden
Website
Convenant laag-nutriëntenvoeders onderschrijven
Souscrire la Convention «Zinc»
Souscrire la Convention «Aliments Médicamenteux»
Souscrire le cahier des charges «Végétal»
Sectoraal Preventieplan Verpakkingen van de mengvoederindustrie onderschrijven
Sectoraal Bemonsteringsplan verplicht voor mengvoederfabrikanten.
GMP België
Certificatie instelling FCA
Autocontrolegids Dierenvoeders
Certificaat voor deelname aan het duurzaamheidsplatform
Certificaat MV-Soja
I have taken note of the privacy policy of the BFA The data you complete is essential for BFA to execute the agreement. This data is only passed to processors (such as software vendors) involved in the execution of the convention.