Onderzoek

 

Wetenschappelijk onderzoek speelt ook een belangrijke rol in de mengvoedersector.

BFA heeft haar schouders onder tal van onderzoeksprojecten gestoken die verschillende thematieken aanpakken. De sector blijft achter de verdere optimalisering van het diervoeder staan, helpt bij de ontwikkeling van nieuwe (voeder)technologieën en denkt mee na over het voeder van de toekomst.

In dit document vindt u een niet-exhaustief overzicht van lopende projecten die mede door BFA ondersteund worden.

 

Daarnaast heeft de sector zelf nog een lijst van onderzoeksprioriteiten samengesteld.

Deze lijst omvat eveneens verschillende thema’s, zoals de gezondheid van mens en dier, slimme diervoederproductie, onderzoek naar stofexplosie, duurzaamheidsindicatoren en nog veel meer.

Dit overzicht is zeker niet volledig en zal nog regelmatig worden aangevuld.

Arbeidsveiligheid

BFA werkte een handboek arbeidsveiligheid uit en een onthaalbrochure voor nieuwe werknemers.

Ketenoverleg

Lees meer over de gedragscode en de werkgroep duurzaamheid van het Ketenoverleg.

Antibiotica

BFA werkte eveneens een actieplan antibioticareductie uit.