Uitdagingen en toekomstvisie van de mengvoederindustrie

De mengvoedersector staat voor een hele reeks uitdagingen. Deze worden nader toegelicht tijdens een interview op PlattelandsTV, waarin ook de toekomstvisie van de mengvoederindustrie wordt weergegeven. 

 

Wat doen we?

BFA behartigt de belangen van al haar leden (kern- en mengvoederfabrikanten) op alle beslissings- en overlegniveaus zoals bij Europese, nationale en regionale overheden, landbouworganisaties, onderzoekscentra, andere federaties en organisaties waarin BFA vertegenwoordigd is.

Onze missie uit zich dan ook in volgende punten:

 

 

 

 

Proactief beleid inzake voederveiligheid:

 • Gevarenanalyse van voedermiddelen (feed for food), additieven, voormengsels, mengvoeders, ...
 • Een gerichte controle via onze Sectorale Bemonsteringsplannen (voedermiddelen, additieven, voormengsels, mengvoeders, coccidiostatica, gemedicineerde voeders, zink, export, petfood, ...) Alle leden nemen eraan deel.
 • Crisismanagement en een goed traceerbaarheidssysteem
 • De uitwerking van een crisisdraaiboek, waarmee onze leden een crisis zo optimaal mogelijk kunnen beheren

Zorg voor de kwaliteit:

 • FCA als kwaliteitsstandaard voor dierenvoeding (via OVOCOM vzw)
 • Uitwisselbaarheid met buitenlandse systemen (GMP+, FEMAS, QS, KAT) (Horizontaal: FamiQS, EFISC, GTP)

Oog voor het milieu met o.a.:

  Techniek en innovatie:

  • Fijndoseersysteem op vrachtwagen
  • Elektronisch voorschrift

  Andere dienstverlening:

  • Breed opleidingsaanbod inzake milieu en kwaliteit
  • Opvolging van Europese en Belgische wetgeving rond dierenvoeding
  • Ondersteuning in juridische dossiers en exportactiviteiten
  • Organiseren van interne werkgroepen met experten uit de sector
  • Gerichte communicatie naar de leden en externe doelgroepen toe via de website, wekelijkse nieuwsbrieven (BFActs en BFActs Analysis), (statistische) jaarverslagen, projecten, …
  • Polis productaansprakelijkheid en salmonellafonds voor pluimvee
  • Aanpakken mestproblematiek

   

  Meer weten over onze sector?
  Raadpleeg hier de Facts & Figures: de concrete cijfers en meer over productieprocessen en de samenstelling van dierenvoeding.

   

  Wie zijn we?

  Meer informatie over de geschiedenis van BFA is hier te lezen.

  Structuur

  Hier kan u meer lezen over structuur waaruit BFA bestaat.

  Werkgroepen

  De verschillende werkgroepen die BFA heeft gecreëerd om de thema's die de mengvoedersector aanbelangen te bespreken zijn hier opgelijst.

  Contact

  Contact opnemen met BFA kan u hier.